Kącik dla rodziców

 

drobne2

 

W tym miejscu zamieszczamy ciekawe informacje dla rodziców z wychowawczego punktu widzenia. Zachęcamy do zapoznania się z ciekawymi artykułami, jak również z polecanymi przez nauczycielki pozycjami książkowymi lub innymi wydawnictwami, czy audycjami telewizyjnymi/radiowymi. Głównym celem, jaki przyświeca temu działowi jest szeroko pojęta pedagogizacja rodziców, będąca jednym z ważnych zadań naszej placówki.

014

REGUŁY OBOWIĄZUJĄCE W NASZEJ PLACÓWCE
Osoba przyprowadzająca dziecko zobowiązana jest oddać je pod opiekę bezpośrednio pracownikowi przedszkola.
UZASADNIENIE: My, pracownicy, chcemy zadbać o pełne bezpieczeństwo waszych dzieci już od momentu przyprowadzenia dziecka do przedszkola. Ważne jest dla nas abyśmy wiedzieli, że dziecko jest już w przedszkolu. 
Dziecko może być odebrane z przedszkola przez rodziców lub pisemnie upoważnione przez nich osoby dorosłe. Odbiór dziecka należy zawsze zgłaszać nauczycielowi.
UZASADNIENIE: Ważne jest dla nas, aby dziecko bezpiecznie wróciło do domu.
Rodzice, którzy przebywają na terenie przedszkola podczas zabaw i zajęć dziecka biorą na siebie pełną odpowiedzialność za dziecko. Kiedy rodzic załatwia sprawy w przedszkolu i nie może zająć się dzieckiem musi zgłosić ten fakt nauczycielowi, wtedy odpowiedzialność przejmuje nauczyciel.
UZASADNIENIE: Chcemy, żeby dziecko jednoznacznie wiedziało pod czyją jest opieką.
Podczas wycieczek dzieci zawsze są pod opieką nauczyciela i pracowników przedszkola. Rodzice uczestniczący w wycieczce służą pomocą nauczycielowi i wspólnie ustalają reguły opieki nad wszystkimi dziećmi.
UZASADNIENIE: Wdzięczni jesteśmy rodzicom za okazaną pomoc, jednak bierzemy pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo powierzonych nam dzieci.
W przedszkolu nie stosuje się wobec dzieci żadnych zabiegów medycznych z wyjątkiem udzielania pierwszej pomocy. 
UZASADNIENIE: Bardzo zależy nam na zdrowiu Państwa dzieci ale nie mamy wiedzy medycznej i boimy się popełnić pomyłkę. Zaświadczenie od lekarza jest dla nas pomocne.
 
Rodzice zawiadamiają o wszelkich zakaźnych chorobach dziecka. W czasie choroby dziecko przebywa w domu i może przyjść do przedszkola, gdy jest całkowicie zdrowe.
UZASADNIENIE: Naszym zadaniem jest dbać o zdrowie wszystkich dzieci i zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się chorób w przedszkolu.
Dzieci powinny być przyprowadzane do godziny 8.30. O późniejszym przyprowadzeniu dziecka do przedszkola należy powiadomić nauczycielkę danej grupy.
UZASADNIENIE: Chcemy, aby Państwa dzieci miały możliwość uczestniczenia w pełnej ofercie przedszkola i nie były narażone na stres związany z późniejszym zgłoszeniem się na zajęcia.
W naszym przedszkolu przyzwyczajamy dzieci do regularnego spożywania urozmaiconych posiłków. W szczególnych przypadkach, kiedy dziecko nie toleruje wybranych potraw, wspólnie z rodzicami ustalamy zasady żywienia.
UZASADNIENIE: Chcemy, żeby dzieci nie były głodne i otrzymały posiłek zaspokajający ich potrzeby. Bardzo ważne jest dla nas, aby dzieci potrafiły przełamać własne uprzedzenia do niektórych potraw.
Na zebrania zapraszamy rodziców bez dzieci.
UZASADNIENIE: Podczas zebrań dzieci się nudzą, źle się czują, a poza tym przeszkadzają rodzicom i nauczycielom skupić się na temacie oraz szczerze porozmawiać.

72866397286632