Opłaty

OPŁATY
Od 1 września 2014 roku, na podstawie Ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty obowiązują zasady:
wysokość opłaty za każdą dodatkową godzinę opieki przedszkolnej powyżej pięciu godzin bezpłatnych wynosi 1zł za godzinę
Obowiązuje UCHWAŁA RADY MIASTA JELENIA GÓRA
– w sprawie czasu bezpłatnych zajęć oraz ustalenia opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę
-rodzic zamierzający w latach 2013/2014 lub 2014/2015 ubiegać się o 50% zwolnienie z opłat za wyżywienie powinien dostarczyć do wglądu KARTĘ DUŻEJ RODZINY wydaną dla dziecka uczęszczającego do przedszkola.

ODPŁATNOŚĆ BEZGOTÓWKOWA:
Odpisy za wyżywienie dokonywane są na podstawie nieobecności zapisanej w dziennikach, w przypadku nieobecności dziecka powyżej 3 dni kalendarzowych,
Opłaty za wyżywienie w przedszkolu wpłacamy na konto:
67 1160 2202 0000 0002 0496 1374
W tytule należy napisać:
– imię i nazwisko dziecka (nie rodzica!)
– nazwę grupy
– miesiąc za który dokonywana jest opłata
Opłaty za godziny pobytu w przedszkolu wpłacamy na konto:
31 1160 2202 0000 0001 7601 2663
W tytule należy napisać:
– imię i nazwisko dziecka (nie rodzica!)
– nazwę grupy
– miesiąc za który dokonywana jest opłata
– kwota: dokładna kwota z paska otrzymanego na grupie
Proszę pamiętać, że ostateczny termin przelewu to 10 dzień danego miesiąca (w tym dniu pieniądze muszą być na koncie przedszkola)
Po tym terminie naliczane są odsetki ustawowe .
Opłaty za RADĘ RODZICÓW wpłacamy na konto:
67 1090 1997 0000 0005 2806 1556
W kwocie 35. 00 zł

Wszelkie zapytania w kwestii odpłatności i wyżywienia prosimy kierować do pani Marleny Świerkowicz